Wie zijn wij?


In de HOTSPOT bieden vijf gespecialiseerde organisaties antwoorden op handicapspecifieke vragen:Deze organisaties hebben veel ervaring in het begeleiden van kinderen, jongeren en volwassenen met verstandelijke, motorische, visuele of meervoudige problemen, een hersenletsel, autisme, moeilijkheden in de gedrags- en emotionele ontwikkeling of de spraak-taalontwikkeling, doven en slechthorenden.

Resonans biedt ondersteuning op maat aan aan kinderen, jongeren en volwassenen met (een vermoeden van) een beperking en hun omgeving, zowel mantelzorgers als professionele ondersteuners. We bieden voornamelijk ondersteuning aan huis, maar je bent ook welkom op onze dienst of in ons groepsaanbod. Iedereen me een vraag of zorg over jonge kinderen met een risico op het ontwikkelen van een beperking, kinderen met een algemeen vertraagde ontwikkeling, minderjarigen met een gedrags-en emotionele stoornis, personen met een mentale, motorische, meervoudige beperking of een hersenletsel kan bij ons terecht.

Het Raster is een gespecialiseerde begeleidingsdienst rondom autisme. Het Raster begeleidt kinderen, jongeren en volwassenen met een autismespectrumstoornis en hun omgeving die een hulpvraag hebben rond autisme. Naast individuele begeleiding aan huis, online en op de dienst, biedt Het Raster groepsbegeleidingen en trainingen aan voor diverse doelgroepen. Bovendien ondersteunt Het Raster organisaties die deskundiger willen worden in het omgaan met personen met autisme.

Centrum Ganspoel is een veilige leer- en leefomgeving voor kinderen, jongeren en volwassenen met een visuele en/of meervoudige beperking. Op de campus kan je terecht voor buitengewoon basisonderwijs, expertise over visus en meervoudige beperkingen en warme zorg op maat. Daarnaast bieden wij ook professionele ondersteuning aan, thuis en op een school in je buurt. Ons volledige aanbod is aangepast aan de behoeften van personen met een visuele en/of meervoudige beperking.

De expertise van thuisbegeleidingsdienst Woluwe ligt in alles wat met communicatie, interactie en taalontwikkeling te maken heeft en met doof of slechthorend zijn. We richten ons op dove en slechthorende kinderen of volwassenen, op kinderen met een vertraagde taal-spraakontwikkeling en kinderen of jongeren met (het vermoeden van) een spraak-taalontwikkelingsstoornis. Deze cliënten ondersteunen we in hun thuissituatie en/of hun bredere context (bijv. school, vrije tijd, familie, werk …). We doen voornamelijk huisbezoeken (mobiel) maar cliënten kunnen ook naar onze dienst komen (ambulant). Verder aanbod bestaat uit groepsbegeleidingen en outreach voor het netwerk en diensten die met personen uit onze doelgroepen in aanraking komen.

Begeleid Wonen Pajottenland vzw biedt begeleiding aan volwassenen met een (vermoeden van) handicap die zelfstandig (willen) wonen. Wij werken op maat en gaan aan de slag met vragen bij verschillende levensdomeinen waaronder psycho- sociale ondersteuning, vragen bij administratie en het begeleiden van medische afspraken. Ook dagondersteuning, assistentie en outreach vallen binnen ons aanbod.

Een afspraak met een begeleider kan zowel thuis als op ons bureau doorgaan. Indien nodig gaan we ook (samen) op verplaatsing.

Onze dienst heeft expertise in diverse doelgroepen waaronder verstandelijke beperking, dubbele diagnose, autismespectrumstoornis en niet-aangeboren hersenletsel.